Kurumsal Yönetim

DowAksa, global bir şirket ve endüstri lideri olarak, dünya çapındaki organizasyonunda yaptığı her işi yasal ve etik bir çerçevede gerçekleştirir. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, insanlar, çeşitlilik, doğruluk ve dürüstlük DowAksa için vazgeçilmez değerlerdir. DowAksa’nın değerleri, DowAksa Etik İlke ve Politikaları’nın dayanağını oluşturur. Her değer, burada belirtilen standartların ayrılmaz bir parçasıdır.

Sağlık
Güvenlik
İnsanlar

Sağlık ve Güvenlik

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, içinde bulunduğumuz toplulukların korunması en önemli önceliklerimizdir.

İnsanlar

İnsanlarımız başarımızın kaynağı ve sektör liderliğini ele geçirmemizi sağlayan farklılaştırıcı unsurumuzdur.

Çeşitlilik

Bireylerin ve takımların mükemmelliği için, temeli bireysel saygı ve sorumluluğa dayanan, çeşitliliğe ve çoğulculuğa uygun bir işgücü bulundurmaya kararlıyız.

Doğruluk ve Dürüstlük

Yaptığımız her işte doğru ve dürüst hareket edeceğiz.

DowAksa Etik İlke ve Politikaları
Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

Paydaş Katılım Planı