Tüm paydaşlarımız için
sürdürülebilir pozitif değer yaratmak

automotive

DowAksa
Sürdürülebilirlik Anlayışı

DowAksa; lideri olduğu sektörde, çevresel, sosyal ve yönetsel etki alanlarında tüm paydaşları için sürdürülebilir pozitif değerler yaratmayı ve bu değerleri yarınlara taşımayı hedefliyor.

DowAksa, kuruluşundan bu yana faaliyetlerini toplumsal gelişim, ekonomik kalkınma ve çevresel etki dengelerini hassasiyetle göz önünde bulunduran, sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütüyor. Bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, küresel trendler ve artan müşteri gereksinimleri ile uyumlu bir çerçeveye oturtmak ve sistemli hale getirmek amacıyla şirket bünyesinde Sürdürülebilirlik Departmanı oluşturan DowAksa, sürdürülebilirliği bir kültür haline getirmeyi, çevresel, sosyal ve yönetsel (ESG) alanlarındaki en iyi uygulamaları kurumsal karar verme sürecine entegre etmeyi hedefliyor.
Hedeflediği yaklaşım ile DowAksa, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda verimliliği teşvik etmek ve artırmak, sosyal fayda oluşturmak, yönetsel etki alanlarının genişlemesini sağlamak için sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturmaya başladı. Sürdürülebilirlik Departmanı çalışanları liderliğinde başlatılan çalışmalar, CEO ve tüm DowAksa çalışanları tarafından yüksek önem ile takip edilip sahipleniliyor.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

  • DowAksa ve paydaşları için önemli ve öncelikli konular kapsamında sürdürülebilirlik etkilerini ve çevresel, sosyal ve yönetsel sorumluluklarını yasaların ve beklentilerin ötesinde yönetmek,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek,
  • Ar-Ge, yenilikçi fikir, yatırım ve ürünlerle sürdürülebilir değer yaratmak,
  • Tüm çalışanlarıyla birlikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak üzere çalışmak ve tüm iletişim kanallarını açık tutmak,


  • Hedeflerini ve performansını periyodik olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için belirlediği aksiyonları gerçekleştirmek üzere tüm kaynaklarını kullanmak,
  • Yaşama pozitif katkı düşüncesi ile çalışmaları sürdürmek. Bu kapsamda ürün yaşam döngüsü analizi çalışmaları ile üretim öncesi ve sonrası etkilerin detaylı takibini yapmak,
  • Düzenli olarak sürdürülebilirlik raporu yayınlamak.

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz


Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki en iyi uygulamaları kurumsal karar alma süreçlerine ve kültürüne entegre etmeyi hedefleyen bir firma olarak ilk sürdürülebilirlik raporumuzu sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

2021 yılını kapsayan GRI Standartları uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporumuzu paydaşlarımıza ve kamuoyuna sunmaktan mutluluk duyuyorum. DowAksa, kuruluşundan bu yana sosyal ve ekonomik kalkınma ile çevresel etki arasında bir denge kurmayı hedefleyerek faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yürütmektedir. DowAksa'nın gelişiminin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, küresel trendler ve müşteriler tarafından artan sürdürülebilirlik gereksinimleri doğrultusunda uyumlandırmanın zamanı geldi. En iyi çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarını kurumsal karar verme sürecimize ve kültürümüze entegre ediyoruz.

2022 boyunca, daha iyi bir dünya için gelişmiş kompozit malzemeler yaratma yeteneğimizden yararlanarak, sağlam ve uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisi ve vizyonu geliştirmeyi hedefliyoruz.

Rüzgâr endüstrisinde etkili çözümler sunarak küresel karbon ayak izi azaltımında halihazırda bir etki yarattığımıza inanıyoruz. Ancak atık yönetimi ve geri dönüşüm ile emisyonların azaltılması açısından yapacak çok işimiz var.

Ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü boyunca CO² emisyonunun azaltılma çalışmaları ile 2050 yılına kadar dünyanın karbon nötr olmasına katkıda bulunacağız.

Bu doğrultuda GRI standartlarını takip ederek, tarihimizi yansıtan ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzda geldiğimiz noktayı ortaya koyan 2021 sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz.

Saygılarımla,

Douglas PARKS
CEO & Türkiye Genel Müdürü

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yürüttüğümüz çalışmaları belgeleyen, bulunduğumuz noktayı gösteren ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın önde gelen girişimi Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin “GRI Standartları: Temel” seçeneğine uygun olarak hazırladığımız raporumuz, Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. Önceliklendirme analizine dayalı olarak şekillendirdiğimiz Sürdürülebilirlik Raporumuzda; çevreden yatırıma, Ar-Ge’den istihdama farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz sistematik ve kapsamlı projelerimizle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir pozitif değerler yaratma ve bu değerleri yarınlara taşıma hedefiyle, projelerimizi ara vermeden yürütmeye ve attığımız adımları Sürdürülebilirlik Raporlarımızda paydaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Tüm süreçlerimizde siz değerli paydaşlarımızın düşüncelerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda tüm katkı, öneri, geri bildirim ve sorularınız için aşağıda e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.
info@dowaksa.com

DowAksa Sürdürülebilirlik Raporu 2021