Çerezler KVK Bilgilendirme MetniWeb Sitemizde İşlenen Çerezlere ilişkin


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni

DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti ("Şirket") olarak sahip olduğumuz www.dowaksa.com web sitemizi ("web sitesi") ziyaret ettiğinizde, web sitemizde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitemizin verimli çalışmasını sağlamak ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz amacıyla Şirketimiz tarafından çerezler kullanılmaktadır ve bu vasıtayla bazı kişisel verileriniz işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak Şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve bazı durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır.

Bu bilgilendirme metni, web sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada kullanılmakta olan çerezler, bu vasıtayla işlenen bazı kişisel verileriniz ve bu kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


1.    Çerezler Vasıtayla İşlenen Kişisel Verileriniz:

“Kişisel veriler” şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak sizin kimliğinizi belirlememize yardımcı olabilecek bilgilerinizdir.


Bu kapsamda web sitemizi ziyaret ettiğinizde genel nitelikli kişisel veri olan çerez kayıtları gibi teknoloji ile pazarlama bilgileri, çıkış IP adres bilgileri, web sitemizi ziyaret kayıtları / tarihi ve saati, rota kayıtları, varış IP adres bilgileri, bilgisayar üzerinden web sitemizi ziyaret ettiğiniz de bilgisayar seri no/mac ID, cep telefonunuz üzerinden web sitemizi ziyaret ettiğinizde cep telefonu seri no/IMEI no,  talep edilen URL veya dosya, hata mesajları gibi statü/ durum bilgileri gibi işlem güvenliği bilgileriniz işlenmektedir.


2.    Çerezlerin Tanımı:

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle web site kullanıcısı aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir ve web sitesinin daha hızlı açılması sağlanır.

Şirketimiz web sitesinin çalışması için gerekli olan zorunlu çerezlerin yanı sıra, diğer çerezleri de kullanabilir. Şirketimiz bu çerezleri, kullanıcıları izlemek veya onları tanımlamak için değil, kullanıcılarımız için sitelerimizi / hizmetlerimizi geliştirmeye devam edebilmek amacıyla sitelerin nasıl kullanıldığı hakkında yararlı bilgiler elde etmek için kullanmaktadır. Sunduğumuz hizmeti sağlamamız, ancak bu çerezleri kullanan sistemlerden edindiğimiz bilgiler sayesinde gerçekleşmektedir.


3.    Çerez Türleri:

 

a.    Kullanım Bakımından Çerez Türleri:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: 

Bu çerezler, web sitesinin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi düzgün bir şekilde çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: 

Bu çerezler web site kullanıcılarına daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki kullanıcı tercihlerini hatırlamak, web sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişim sağlamak gibi işlevler yerine getirmektedirler.

Analiz/Performans Çerezleri: 

Bu çerezler; web sitesinin işleyişini analiz edip anlanması ve hangi sayfaların daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğinin tespit edilmesi ve bunun ardından web sitesindeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlanmasını sağlayan verilerdir. Bu bilgiler çerez tarafından anonim olarak depolanır.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: 

Bu çerezler, web site kullanıcılarına, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, kullanıcının ilgisini çekebilecek içerikleri saptayarak sunulması için kullanılmaktadır.

b.    Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri:

Kalıcı Çerezler: 

Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri:

Bir internet sitesini ziyaretinizde oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezler kullanıcıdan veri toplamaz. Amaçları; ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak ayrıca web sitesinde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmaktır.


4.    Web Sitemizde Kullanılan Çerezler:

a.    Şirketimiz Tarafından İşlenen Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler, web sitesinin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezler olup, engellenmesi halinde web sitesi düzgün bir şekilde çalışamayacaktır. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan çerezleri içerir.

Örneğin web sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, web sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

b.    Şirketimiz Tarafından İşlenen Analiz/Performans Çerezleri: 

Analiz / performans çerezleri; web sitesinin işleyişini analiz edip anlamamız, hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemiz ve bunun ardından sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan verilerdir.

Bu çerezler ancak açık rızanıza binaen kullanılmaktadır, işlenmektedir ve Google tarafından tutulmaktadır.

Çerez Adı

Sağlayıcı

Amacı

Kullanım Süresinin

Sonu

__utma

Google Analytics

Kullanıcıları ve oturumlarını ayırt etmek için kullanılır. Javascript kütüphanesi çalıştığında ve var olmayan _utma çerezleri var olduğunda çerez oluşturulur. Google Analytics’e zaman bilgisi her gönderildiğinde çerez güncellenir.

Önbelleğinizi temizler temizlemez (veya siteyi ziyaretinizden bir yıl sonra) silinecektir.

__utmb

Google Analytics

Yeni oturumları/ziyaretleri belirlemek için kullanılır. Javascript kütüphanesi çalıştığında ve var olmayan _utma çerezleri var olduğunda çerez oluşturulur. Google Analytics’e zaman bilgisi her gönderildiğinde çerez güncellenir.

Önbelleğinizi temizler temizlemez (veya siteyi ziyaretinizden bir yıl sonra) silinecektir.

__utmc

Google Analytics

urchin.js ile birlikte kullanılabilirlik için ga.js. setinde kullanılmaz. Tarihsel olarak bu çerez, kullanıcının yeni bir oturumda/ziyarette olup olmadığını belirlemek için __utmb çereziyle bağlantılı olarak çalıştırılır.

Önbelleğinizi temizler temizlemez (veya siteyi ziyaretinizden bir yıl sonra) silinecektir.

__utmz

Google Analytics

Kullanıcının sitenize nasıl ulaştığını açıklayan trafik kaynağını veya kampanyası saklar. Javascript kütüphanesi çalıştığında bu çerez oluşturulur ve zaman bilgisi Google Analytics’e her gönderildiğinde güncellenir.

Önbelleğinizi temizler temizlemez (veya siteyi ziyaretinizden bir yıl sonra) silinecektir.

__utmv

Google Analytics

Ziyaretçi seviyesi geleneksel değişken bilgileri saklamak için kullanılır. Geliştirici, ziyaretçi seviyesi geleneksel değişkenle birlikte _setCustomVar yöntemini kullandığında bu çerez oluşturulur. Bu çerez, artık kullanılmayan geçmiş __setVar yöntemi için de kullanılır. Çerez, zaman verileri Google Analytics’e gönderildiğinde güncellenir.

Önbelleğinizi temizler temizlemez (veya siteyi ziyaretinizden bir yıl sonra) silinecektir.


5.    Bu Metinde Belirtilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları:

Yukarıda (1 numaralı başlık altında) belirtilen genel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere ve aşağıda belirtilen KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen hukuki sebeplerle KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli ölçüde işlenmektedir.

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin, kurumsal tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (hukuki sebep: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”) ve bu kapsamda;

o   Web sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi,

o   Sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi için web sitesi ile ilgili

gerekli tedbirlerin alınması,

·         Pazarlama analiz çalışmaların yürütülmesi (hukuki sebep: “veri sahibinin / kullanıcının açık rızası”) ve bu kapsamda;

o   Web sitemizin analiz edilmesi ve web sitemizin performansının arttırılması, örneğin web sitemizi ziyaret edenlerin rakamının tespit edilmesi, buna göre performans ayarlarının yapılması ve ya kullanıcıların aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,

o   Web sitemizin işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması, örneğin web sitemizi ziyaret edenlerin daha sonraki ziyaretinde arama sorgularının hatırlanması,

o   Web sitemizi iyileştirmek, web sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir.


6.    Çerezler Vasıtayla İşlenen Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemi:

Zorunlu çerezler vasıtayla işlediğimiz kişisel verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı, analiz / performans çerezler vasıtayla işlenen kişisel verileriniz ise ancak “açık rızanızı” vermeniz halinde web sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla otomatik yollarla toplanmaktadır ve işlenmektedir.


7.    Çerezler Vasıtayla İşlenen Kişisel Verilerin Yurtdışına Hangi Amaçla Nereye Aktarıldığı:

 

Analiz/performans çerezleri ile ilgili Şirketimiz Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Şirketimiz tarafından bu hizmetlerin Google’den alınması amacıyla, söz konusu teknoloji ile pazarlama bilgileri (çerezler, çerezler vasıtayla işlenen kişisel verileriniz) ile işlem güvenliği bilgileriniz  KVKK’nın 9/1 maddesi gereğince “açık rızanız” hukuki sebebine dayalı olarak Google’e aktarılmakta olup, Google’in yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır.


8.    KVKK Kapsamındaki Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi ilgili kişisel veri sahiplerinin haklarını düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak Şirketimizin Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 34437 Gümüşsuyu / İstanbul / Türkiye açık adresine, info@dowaksa.com e-posta adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


9.    Veri Sorumlusu Olarak Şirketimizin Bilgileri:


Unvan                         : DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti.

Adres                          : Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 34437 Gümüşsuyu /

  İstanbul /Türkiye

Ticaret Sicil Müd.       : İstanbul

Ticaret Sicil No.          : 802353-0

Telefon                       : +90 212 251 45 00

E-mail                         : info@dowaksa.com